Kinderen in armoede in Nederland

 In Maatschappelijk doel

PERSBERICHT

Leergeld Nederland n.a.v. Onderzoek De Kinderombudsman: Kinderen in armoede in Nederland

Onderzoek van De Kinderombudsman bevestigt de ervaringen van Leergeld Nederland (vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland) ten aanzien van uitvoering van gemeentelijk beleid in de aanpak van armoede bij kinderen. Gemeentelijk beleid is vaak niet effectief, bereikt de kinderen niet en is doorgaans niet gericht op nieuwe groepen met financiële problemen.

In Nederland groeien 377.000 kinderen in armoede op. Deze kinderen gaan zonder eten naar school. Ze zijn aangewezen op zoveelste-handskleren en speelgoed. Ouders zijn bang om bezoek te ontvangen of verjaardagen te vieren en er kan niet worden afgesproken met vriendjes. Ouders krijgen ruzie met kinderen omdat deze graag mee willen doen met andere kinderen met schoolreisjes, excursies, sporten, dansen of andere activiteiten: altijd discussies over geld.

Opgroeien in armoede is daarmee een belangrijke oorzaak van sociale uitsluiting en achterstand, die nauwelijks meer in te halen is.
De Kinderombudsman bevestigt in zijn rapport de toegevoegde waarde van particuliere organisaties zoals de lokale Stichtingen Leergeld (71 lokale stichtingen werkzaam in ruim 200 gemeenten). Directeur Gaby van den Biggelaar is blij met deze erkenning: “Wij laten deze kinderen meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, sport ,cultuur en ontspanning. We dragen bij aan ICT-voorzieningen of de aanschaf van een fiets. Ondersteuning vindt plaats in natura en financiële bijdragen gaan rechtstreeks naar vereniging of school. In 2012 heeft Leergeld 43.000 kinderen op deze manier kunnen helpen”. Kernbegrippen zijn: laagdrempelig, snel, direct en maatwerk. Daarnaast verwijst Stichting Leergeld naar andere voorzieningen.
Als particuliere organisatie kan Leergeld niet alle noden oplossen. “Onze lokale stichtingen werken grotendeels met particuliere middelen en onze financiën zijn bepaald niet onbeperkt”, aldus Van den Biggelaar. “Er moeten dus keuzes worden gemaakt”.

Leergeld deelt de opvatting van De Kinderombudsman dat scholen te weinig rekening houden met armoedeproblematiek bij het vragen van al dan niet vrijwillige ouderbijdragen, om nog maar niet te spreken over de kosten die samenhangen met excursies en schoolreizen. “Je vraagt je soms af wat we allemaal normaal zijn gaan vinden”, zegt Van den Biggelaar, “zeilkampen, skivakanties, aanschaf van een laptop en verplichte software, extra schoolkosten op het MBO. Voor veel ouders is dit gewoon niet op te brengen.” Gevolg is dat deze kinderen worden buitengesloten.
Leergeld Nederland hoopt dat het rapport van De Kinderombudsman op korte termijn tot veranderingen zal leiden. “Geen lange rapporten of conferenties meer. De Kinderombudsman geeft voldoende suggesties voor verbeteringen die kunnen bijdragen aan de missie van Leergeld Nederland: Alle kinderen mogen meedoen!”

Recent Posts
Contact 1184

Wil je een bericht achterlaten of meer weten over Stichting 1184? Stuur ons een bericht!

Start typing and press Enter to search

1184 pinnekes